Шкільне
самоврядування

Діяльність самоврядування

Опис структури
учнівського самоврядування «Лідер» Бахмутського НВК№11


Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості, неможливо без широкого залучення учнів до управління справами навчально - виховного комплексу через діяльність органів учнівського самоврядування «Лідер».

У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються нормативно - правовими документами: Конституцією України, Законом України «Про освіту», Декларацією прав дитини, Концепцією громадянського виховання, Державною цільовою програмою «Молодь України», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41, і відповідного наказу МОН України від 24.02.2009 № 168, Лист МОН України від 07.12.09 № 1/9-850 «Про Розвиток органів учнівського врядування», Статутом Бахмутського НВК.

Педагогічний супровід органів учнівського самоврядування НВК здійснюють «Лідер»:  

Опис структури
учнівського самоврядування «Лідер» Бахмутського НВК№11

Координує роботу всіх ланок директор Бахмутського НВК Лавренко О.О.  Вибори Президента проводяться за принципом рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на один рік. Президентом може бути обраний учень, який навчається в 8-11 класах. У голосуванні беруть участь учні 5-10 класів. Шкільний парламент складається з Ради командирів і Кабінету міністрів. Представники шкільного самоврядування входять до складу Ради НВК.

Із 2006 року активно працює Кабінет міністрів інформації, який знаходиться під постійною опікою членів клубу "Журналіст": регулярно випускається шкільна газета "Дважды два", стінгазети, проводяться засідання і навчання активу, журналістські марафони, презентації тощо.

Кабінет міністрів охорони навколишнього середовища організовує участь учнів НВК в акціях "Збережи первоцвіти", "Марш парків", бере участь у проведенні місячника екології.

Кабінет міністрів культури бере участь в організації та проведенні культурно - масових заходів: фестивалів дитячої творчості, Новорічних свят, тематичних вечорів, вечорів відпочинку тощо.

Чітке узгодження діяльності всіх структурних ланок шкільного самоврядування дозволяє координувати роботу відповідно системі виховної роботи НВК. У модель учнівського самоврядування включено громадське об'єднання "Забота" , яке складається з клубів. Воно було зареєстровано в 1998 році рішенням Бахмутської міської ради. Протягом тривалого часу об’єднання пройшло від перших сходинок свого впровадження до набуття певного досвіду роботи. Так педагогами було створено структуру учнівського самоврядування, яка дозволяє чітко узгоджувати діяльність усіх шкільних самоврядувальних структур, координувати їхню роботу відповідно до всієї системи виховної роботи НВК.

Діяльність учнівського самоврядування стає значимою для дитини, тому що вона включає елементи гри, романтики, спирається на інтелектуальний фонд учнівського та учительського колективів. Основним принципом роботи даної структури шкільного самоврядування стало нове педагогічне мислення, що передбачає зацікавлене ставлення до особистості учня, гуманізує та демократизує весь педагогічний процес. Головне, щоб дитина знайшла свою справу і свого вихователя.

У даній моделі використовувався традиційний досвід роботи НВК (класне самоврядування, парламент, міністерства), а утворення клубів і громадського об’єднання «Забота» виросло з необхідності дітей у створенні незаорганізованої шкільної організації. Педагогічний колектив й автор даної моделі намагався знайти спільні моменти з координації діяльності парламенту, міністерств та клубів громадського об’єднання «Забота», як шкільного та класного органу самоврядування.

Діяльність громадського об’єднання в рамках структури учнівського самоврядування виросло з необхідності дітей та дорослих у створенні незаорганізованої самоврядувальної шкільної організації. Шкільне громадське об’єднання "Забота" включає організацію клубної роботи.

До структурних одиниць об’єднання входять клуби різні за напрямками діяльності: 11 дитячих "Імпульс", "Педзагін», "ВСК", "Діалог", "Ерудит", "Краєзнавець", "Журналіст", "Еколог", "Школа лідерів", "Правознавець", "Діалог культур" та 2 клуби для дорослих "7Я", "Логос" (батьків та вчителів). 35% учнів школи – члени клубів .

Створення клубів за інтересами - це одна із можливостей навчити дитину основам фахової майстерності в роботі клубу, здатність реалізувати свої знання та уміння в організації загальношкільних справ. А застосування методики колективної діяльності розвиває творчі здібності та особисті якості учнів, підвищує їх інтелектуальний рівень, залучає до проведення шкільних справ учнів із низькою соціальною адаптацією та дітей, що потребують підвищеної педагогічної уваги.

Розглянемо діяльність деяких клубів. Клуб "Краєзнавець", життєдіяльність якого координує вчитель історії Чухлєбова Олена Анатоліївна, організовує пошукову роботу з вивчення історії, побуту , традицій народів рідного краю. Учні збирають легенди, пісні, збирають цікаві археологічні знахідки. Члени клубу співпрацюють із науковими працівниками міського краєзнавчого музею, беруть участь в експедиціях "Краса і біль України", "Моя земля - земля моїх батьків". За результатами роботи пишуть науково - дослідні роботи, які успішно захищають на секціях МАН міського та обласного рівнів.

У клубі "Педотряд", яким керує заступник директора з ВР Подопригора Олена Олександрівна, учні 9-11 класів знайомляться глибоко і грунтовно з педагогічною діяльністю, визначають свої можливості з побудови відносин із однолітками та дітьми молодшого шкільного віку. На заняттях клубу вивчається методика викладання, проводяться ділові ігри за різними педагогічним ситуацій. Створено загін "вожатих", які працюють із учнями молодших класів (проводять для них свята, Дні інформування, організовують відвідування виставок, музею).

Члени клубу "Імпульс" (керівники - Махник Ірина Євгенівна; Заоротня Інеса, шкільний бібліотекар) організують культурно - просвітницькі заходи: зустрічі з цікавими людьми, творчі конкурси, літературно - музичні вітальні. Діти вчаться змістовно організовувати власний відпочинок, набувають навички сценарної роботи, вдосконалюють акторську майстерність. 

Військово-спортивний клуб (керівник Харченко Володимир Володимирович) проводить результативну роботу з пропаганди здорового способу життя. У школярів розвиваються навички з підготовки до служби в лавах армії і флоту. Клуб проводить військово -спортивні змагання та ігри : "Щит і меч", "Сила і мужність".

Більше 20 років у школі працює клуб "Еколог" (керівник Бак Вікторія Федорівна), в якому робота спланована за такими напрямками: • вивчення флори і фауни Артемівського району; • освоєння наукових прийомів дослідницької діяльності; • вивчення біоценозів району та його екологічної обстановки; • створення колекцій та гербарію; • відео зйомка та фотографування рідкісних видів; • вивчення основ туристичної техніки; • участь в екологічних зльотах різних рівнів; • практична природоохоронна робота; • проведення літніх багатоденних екологічних експедицій.

У клубі "Ерудит" діти мають можливість розвивати інтелектуальні здібності, логіку мислення, винахідливість. Заняття сприяють планомірної самонавчальной діяльності. Учні разом з Підопригорою О.О. організовують тематичні екскурсійні поїздки, відвідують театральні постановки, музейні експозиції, виставки в містах України .

Клуб "Журналіст" (керівник Собур Н.В.) - багаторазовий переможець у номінації "Кращий клуб шкільного об'єднання "Забота".

У лютому 2009 року школа святкувала вихід у світ 100 - го номера шкільної газети "Дважды два", яка впродовж 15 років є учасником і лауреатом у різних номінаціях обласних фестивалів дитячих та молодіжних ЗМІ. Її випускають члени клубу "Журналіст". На обласних фестивалях дитячих та молодіжних ЗМІ редакція займає призові місця. Члени клубу "Журналіст" є активними учасниками фестивалю шкільної преси Донбасу" Маївка". На теоретичних і практичних заняттях клубу педагог займається формуванням компетентності творчої діяльності гуманітарно-обдарованої дитини, часто вдається до методу проблемних питань, вдало використовує елементи методики нейролінгвістичного програмування, які допомагають реалізації розвиваючих завдань. Використовуючи інтерактивні форми, підготували і провели презентацію клубу "Журналіст" на семінарі "Якість освіти як результат інноваційної діяльності" для керівників навчальних закладів нового типу Донецької області.

Члени учнівського самоврядування входять до складу Ради профілактики, беруть активну участь у проведенні профілактичної роботи з учнями, які мають пропуски занять, які навчаються на початковому рівні.

Для учнів НВК діє "Школа лідерів" під керівництвом практичного психолога. Головна мета Школи лідерів - формування досвіду громадянської поведінки лідерів шляхом активного залучення їх до справ НВК. У міському та обласному конкурсі "Лідер - перспектива" протягом останніх років учні ставали переможцями та призерами (Єщенко Марія-2 місце, 2012 р. Ритова Валерія -2 місце, 2013 р.).

Також, спираючись на статут об’єднання, разом із психологом керівники клубів проводять дослідження, які допомагають реалізувати особистісно зорієнтований підхід у роботі клубу. Так, вивчаються рівень сформованості ціннісно–смислової свідомості вихованців та їх готовність до проектування свого життєтворчого потенціалу. Проводиться моніторинг індивідуальних особливостей загального розвитку вихованців, діагностика психологічної підоснови їхньої життєздатності. Аналізуються досягнення й недоліки у створенні енерго – інформаційного простору, який стимулює вихованця, вивчається результативність діяльності клубу в рамках громадського об’єднання "Забота".

Усі клуби мають спільну структуру. До її складу входять різноманітні мікрогрупи. Керує клубом рада на чолі з президентом, який обирається на загальних зборах клубу. У його роботі використовується методика колективного планування з урахуванням спрямованості діяльності клубу та його статусу у структурі виховної роботи школи. До складу шкільних клубів залучаються учні 5-11 класів, учителі, випускники НВК. Клуби надають велику допомогу в організації та проведенні різноманітних загальношкільних справ. Шкільне громадське об’єднання має свій статут, а клуби – власні знаки відмінності. Плани та розклад роботи клубів вивішуються на видному місці для того, щоб будь – який учень міг узяти участь у справах того клубу, що зацікавив його. Часто школярі проводять колективні творчі справи не тільки свого, а й інших клубів.

Важливою характеристикою виховного простору громадського об’єднання є такий параметр, як відкритість. Для виховного простору це означає можливість соціальних контактів, їх мобільність. Наявність такої можливості сприяє формуванню в учнівській молоді почуття перспективи, виступає потужним мотиватором виховної, соціальної значущої діяльності. Участь вихованців та керівників клубів у 25 проектах, тренінгах є базою для соціального тренінгу в реальному житті, у відкритій системі самореалізації особистості.

Підтвердженням ефективності діяльності клубів є результати проведеного моніторингу. Результати дослідження свідчать про те, що головний стратегічний напрям створення якісного освітньо-виховного середовища об’єдання лежить у площині вирішення проблем розвитку особистості дитини та педагога, технологізації цього процесу. Високо оцінюючи діяльність клубів, вихованці на перше місце ставлять широкі можливості об’єднання для розвитку компетентності, відкриття сенсу творчого життя, самопізнання та соморозвитку. На друге місце вихованці висувають формування суспільно – громадського досвіду особистості. На третє – забезпечення їхніх потреб у професійному житті. Понад 97 % респондентів указують на ефективність різнорівневого навчання, підтримали практику проектних, клубно – студійних форм проведення занять. Робота клубів шкільного громадського об’єднання «Забота» - не міф, а реальність. Вони відіграють важливу роль у створенні умов для розвитку особистості дитини, задовольняючи її потреби у творчості, спілкуванні, надаючи поле діяльності для самовираження, самоствердження, самовиховання. Діяльність клубів за інтересами стала органічною частиною системи навчально – виховного комплексу, а й у значній мірі підвищила виховну ефективність загальношкільного колективу.

Члени активу учнівського самоврядування беруть активну участь у контрольно - аналітичній роботі (проведенні анкетування, опитуванні учнів про рівень комфортності в НВК, рейдах - перевірках санітарного стану шкільних аудиторій, оформлення класних куточків, дотримання наказу про шкільній формі), підготовці та проведенні шкільних акцій і позакласних заходів (макулатурнір, акції «Створи добро», «Ветеран живе поруч», Дні здоров'я, шкільний турнір «Що?Де?Коли?», виступ агітбригади «Молодь обирає здоров'я», участь у предметних тижнях, Днях толерантності, Святі матері тощо). Щотижня в НВК проводяться лінійки, на яких розглядаються важливі питання шкільного життя (чергування класів, правила поведінки та внутрішньошкільного розпорядку тощо).

"Вікно у світ Європейської культури"

Сьогодні, 9 травня, відбувся міський захід до Дня Європи під назвою "Вікно у світ Європейської культури". Президент школи, Вероніка Георгіца, та міністр ЗМІ міського самоврядування "Бахмутської республіки", Єгор Смичков, презентували свої досвіди. Метою проведення заходу було розширення інформаційного поля учасників про країни Європейського Союзу, підкреслення приналежності нашої держави до європейської сім'ї народів та безперечність її європейського вибору у майбутньому.

Напередодні заходу учні отримали цікаві завдання та повинні були висвітлити їх. Вероніка розповідала про свою роботу на посаді Президента НВК та діяльність лідерів шкільного самоврядування. Вона поділилась власним досвідом у проведенні цікавих, мотивуючих заходів та проєктів. Під час свого виступу Вероніка підкреслила, що лідерство - це не лише здатність керувати, але й вміння надихати та мобілізувати інших для досягнення спільних цілей, перетворюючи виклики на можливості та мрії на реальність.

Єгор підготував цікаве відео, у якому він уявив себе міністром нашої держави - України, який щойно повернувся з відрядження з Німеччини. Учень розповів про обмін досвідом з німецькими міністрами засобів масової інформації та запропонував цікаві ідеї, які б прискорили інтеграцію України в Європейський Союз.

09.05.2024

Шкільний проєкт "ЕкоТренди: мода на Природу"

Під час онлайн наради лідерів учнівського самоврядування Бахмутського НВК №11, учениця 9-А класу Агаркова Мілена виступила з цікавою презентацією на тему "Забруднення атмосферного повітря" в рамках шкільного проєкту "ЕкоТренди: мода на Природу". Під час свого виступу Мілена розглянула різні аспекти забруднення повітря, включаючи історичний контекст, вплив на здоров'я людини та запропонувала можливі шляхи вирішення цієї проблеми.

Дякуємо Мілені та всім учням 9-А класу за їхню цікаву роботу та активну позицію у вирішенні цієї актуальної проблеми!

🌿🌍 #ЕкоТренди #БережемоПрироду

24.04.2024

Пройшла перша зустріч лідерів учнівського самоврядування Бахмутського НВК №11 після весняних канікул

♻️"Природа - це найкраща з книг, написана на особливій мові. Цю мова треба вивчати." Саме під таким гаслом пройшла перша зустріч лідерів учнівського самоврядування Бахмутського НВК №11 після весняних канікул. Квітень - місячник  екологічного виховання, тому під час спілкування  учні ознайомились із сучасними екологічними проблемами, їх впливом на здоров’я людини, пригадали правила сортування сміття за допомогою гри у додатку WordWall. 

Також, лідери учнівського самоврядування отримали завдання для своїх класних колективів в рамках проєкту "ЕкоТренди - мода на природу" і вже почали працювати над цим.

Закликаємо всіх  відповідально ставитися до того, що ми споживаєм, як і що робимо з продуктами нашої життєдіяльності.  Бережіть себе і природу!🌳🌸

03.04.2024

Булінг - це проблема, яку можна і потрібно вирішувати

Булінг у школах є серйозною та актуальною проблемою, яка значно впливає на психологічний стан дітей та підлітків. З метою усвідомлення та розв'язання цього соціального явища, лідери шкільного самоврядування разом з педагог-організатором, Марією Кузьміновою, провели традиційну ранкову зустріч, присвячену цій темі.

Під час спілкування учні вдавалися в роздуми щодо терміну "булінг", розглядали відмінності між звичайними конфліктами та булінгом, а також обговорювали стратегії протидії цьому явищу. Заняття також включило цікаві, дискусійні ситуації на тему "Що вважається булінгом, а що - ні?", під час яких учні ділились власними прикладами та висловлювали свої погляди. Лідери самоврядування під час проходження вікторини на платформі WordWall продемонстрували високий рівень знань з даної теми.

Булінг - це проблема, яку можна і потрібно вирішувати. Створення здорового і безпечного навчального середовища є ключовим для успіху учнів та формування позитивного соціального клімату в сучасних школах.

01.02.2024

29 січня Україна відзначає День пам’яті Героїв Крут

Цього дня ми віддаємо шану стійкості та мужності молодих хлопців, які так само, як і сьогоднішні захисники України, стали на захист української держави та зупинили нападника.

Лідери учнівського самоврядування та педагог організатор Марія Кузьмінова провели годину спілкування з теми "Перші кіборги. День пам'яті героїв Крут". Під час заходи учні відправились у невеличкий історичний екскурс, у далекий січень 1918 року, коли й відбулися ці страшні, криваві й болючі для українців події. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять героїв Крут та героїв, що виборюють незалежність України зараз. 

Бій під Крутами - трагічна і важлива подія в історії нашої країни, відвага і патріотизм юних студентів назавжди залишаться  в пам’яті українського народу.

29.01.2024

"В єдності сила"

"В єдності сила"- саме під таким гаслом пройшла онлайн нарада лідерів учнівського самоврядування разом з педагогом-організатором Марією Кузьміновою, приурочена Дню Соборності.

Під час бесіди учні поринули в історичний екскурс та пригадали основні етапи підписання Акту злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Щоб перевірити свої знання з історії, була проведена цікава онлайн вікторина «День Соборності – пам’ятна сторінка історії України», підсумок якої показав що учні НВК добре обізнані в цій темі. Під час завершення заходу учні ділились власними думками   що для них означає соборність  та дійшли висновку про те, що це готовність розділити певні цінності, докласти зусиль для створення та плекання громади, в якій кожен у безпеці буде відповідальний перед кожним і за кожного. Отже лише в єдності дій та соборності душ ми зможемо досягти величної мети – побудови духовно багатої, вільної та демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки!

19.01.2024

Світло майбутнього: учні-лідери на шляху до змін

Учень 9-Б класу Бахмутського НВК№11 Єгор Смичков разом з лідерами учнівського самоврядування: Аліною Чуйко та Андрієм Куликовим (учнями 10-Б класу) взяли участь у міському заході для лідерів учнівського самоврядування під назвою «З вірою у світле майбутнє». Основною метою заходу було підвищення правової культури учнів, надання їм необхідних правових знань, а також сприяння самореалізації та творчому розвитку молодих лідерів.

Під час заходу Єгор Смичков балотувався на посаду президента міської організації лідерів учнівського самоврядування і виступив із передвиборчою промовою. У своїй промові він поділився інформацією про себе, своїми досягнення та результатами активної участі в шкільному житті, а також висловив пропозиції щодо поліпшення роботи міністерства засобів масової інформації.

21.12.2023

Знаємо права, виконуємо обов’язки

Знаємо права, виконуємо обов’язки — таким девізом керувалися під час наради лідери учнівського самоврядування. Учні разом з педагогом-організатором Марією Кузьміновою було розглянуто  різні види прав: особисті, політичні, соціально-економічні, правові аспекти судочинства та обов’язки громадян України. У ході обговорення було розглянуто ситуації й питання, що викликали дискусії: "Чому одні люди дотримуються законів, а інші — ні?", "Якби не існувало законів у місті, яким би було життя?", "Ви опинилися на острові з друзями. Яке основне право та обов’язок ви обрали б для життя там?" Крім того, лідерства шкільного самоврядування спільно створили пам'ятку "Обов’язки дітей" у ході спільної роботи.

21.12.2023

Лідери учнівського самоврядування разом з педагогом-організатором Марією Кузьміновою продовжують активно працювати над удосконаленням знань правил безпечного дорожнього руху

У рамках 2-го етапу Тижня безпеки дорожнього руху відбулася цікава та корисна бесіда щодо правил безпеки під час катання на скейті, велосипеді, роликових ковзанах та електросамокатах. Під час бесіди було обговорено ключові аспекти правил безпеки, які стосуються руху на різних видах  транспорту.

Педагог-організатор Марія Кузьмінова звернула увагу на необхідність дотримання правил дорожнього руху, використання захисного спорядження та своєчасне обов’язкове обслуговування транспортних засобів. Було акцентувано увагу на важливості вміння передбачати можливі небезпеки на дорозі та уникати їх.

Учні, у свою чергу, ділилися власним досвідом та прикладами ситуацій, коли дотримання правил допомогло уникнути нещасних випадків. Також активно обговорили небезпечні ситуації, які виникають під час катання на скейті, велосипеді, роликових ковзанах та електросамокатах і шукали оптимальні шляхи їх вирішення.

Учні зробили висновок, що безпека та дотримання правил руху під час катання на транспортних засобах є важливою складовою безпечного дорожнього руху.

15.11.2023

Бесіда з елементами тренінгу з теми "Що таке панічна атака? Як її подолати?"

Лідери шкільного самоврядування та педагог-організатор Марія Кузьмінова провели бесіду з елементами тренінгу з теми "Що таке панічна атака? Як її подолати?".

Учні ознайомились з терміном "панічна атака", розглянули причини її появи в нашому житті. Під час бесіди школярі отримали практичні поради як впоратись з панічною атакою. Наприкінці заняття учні мали змогу попрактикуватись, а саме - виконати дихальні вправи для стабілізації загального стану під час панічної атаки.

Пам'ятайте, що з панічною атакою можна впоратися самостійно, знаючи потрібні прийоми й техніки!

Онлайн-вікторина "Наскільки добре ви знаєте Україну"

Під час ранкового засідання лідери учнівського самоврядування та педагог організатор Марія Кузьмінова в рамках місячника національно-патріотичного виховання провели онлайн-вікторину "Наскільки добре ви знаєте Україну" і переглянули відео  "Маловідомі факти про Україну, які варто знати" . Учні ділились власними цікавими знаннями про Україну,  адже фактів про свою Батьківщину забагато не буває. 

Результати вікторини показали, що учні НВК дійсно знають багато про свою країну. 

Закликаємо вас досліджувати, розвивати, презентувати, підтримувати  нашу рідну Україну!

Жовтень 2023

Година спілкування з теми, присвяченої Міжнародному дню демократії

Лідери учнівського самоврядування разом із педагогом-організатором Бахмутського НВК №11  Марією Кузьміновою  провели годину спілкування з теми, присвяченої Міжнародному дню демократії, який за рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 2007 року відзначається 15 вересня. Під час зустрічі  учні дізналися про походження слова «демократія», засади демократії, зв’язок  між демократією і правами людини, рейтинг демократичних країн і зробили висновок про те, що Україна – була, є і завжди буде демократичною державою, якій неможливо нав’язати системне порушення прав людини, знищення свободи слова, тероризм та військові злочини.

Віртуальна мандрівка стежками слов’янської писемності та культури лідерів учнівського самоврядування Бахмутського НВК № 11

Щорічно 24 травня в Україні та інших слов'янських країнах відзначають День слов'янської писемності і культури, встановлений на честь творців слов'янської писемності святих Кирила і Мефодія - покровителів Європи. 

Лідери учнівського самоврядування Бахмутського НВК № 11 разом із   педагогом-організатором Марією Кузьміновою провели віртуальну мандрівку стежками слов’янської писемності та культури «Слов’янська культура: історія і сучасність».

 Під час спілкування учні розглянули історію винекнення слов'янської писемності, ознайомилися з біографією Кирила та Мефодія. Діти зробили висновки, що дуже важливо берегти свою мову та культуру, аби вони не зникли та не розчинились серед інших. Мова – це ще одна наша зброя у протистоянні ворогу. Україна є невід’ємною частиною європейської родини, бо має одні витоки зі східно- та південноєвропейськими державами, спільну історію, писемність, культуру.

24.05.2023

Відзначення Дня свободи преси в Бахмутському НВК № 11

Лідери учнівського самоврядування Бахмутського НВК№11 та педагог-організатор Марія Кузьмінова провели годину спілкування, присвячену Дню свободи преси, який святкується саме 3 травня.

Під час зустрічі учні висвітлили основні історичні події становлення цього дня, вшанували пам'ять журналістів, які загинули під час виконання своїх службових обов'язків. День свободи преси є чудовою нагодою свідомим громадянам суспільства надати реальну підтримку засобам масової інформації, зробивши свій внесок справу розвитку демократії. Росія блокує роботу медіа на тимчасово окупованих територіях, атакує сайти, а також вбиває та бере в полон журналістів, які висвітлюють війну в зоні бойових дій.

Ми безмежно дякуємо  за мужність і рішучість українським та іноземним журналістам, які ведуть запеклу боротьбу проти ризику й відвертого насильства, прагнучи реалізувати своє право на пошук і оприлюднення правдивої інформації.

03.05.2023

14 березня в Україні відзначається День українського добровольця

Щороку 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Лідери учнівського самоврядування та педагог-організатор Марія Кузьмінова провели годину спілкування присвячену до цієї пам'ятної дати. Під час спілкування учні згадали історію створення перших добровольчих батальйонів, вшанували хвилиною мовчання  захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та висловили слова подяки захисникам за допомогою додатку JamBoard.

Нині добровольцем став увесь Український народ: ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних Сил України; ті, хто став до лав територіальної оборони; ті, хто всіляко допомагає захисникам і готовий стати до їхніх лав завтра. Наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги. Разом ми - сила! Все буде Україна. 

14.03.2023

Вони для нас виборюють життя…

Щороку 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятна дата встановлена Верховною Радою України у 2017 році, щоб вшанувати мужність та героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. 

Лідери учнівського самоврядування Шкільного Парламенту Бахмутського НВК № 11 разом із педагогом-організатором Марією Кузьміновою провели годину спілкування «Сила нескорених», присвячену  цій пам'ятній даті. Під час спілкування учні згадали історію створення перших добровольчих батальйонів, вшанували хвилиною мовчання  захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та висловили слова подяки захисникам за допомогою додатку JamBoard. 

До проведення заходів, присвячених Дню українського добровольця, долучилися класні колективи учнів 5-9 класів разом із класними керівниками. Були організовані та проведені виховні години «Вони для нас виборюють життя…». Учні дізналися багато фактів про історію виникнення цього свята, нові факти, пов'язані з історією нашої держави, зрозуміли, яку роль відіграють добровольці у створенні історії нашої держави. Проведення таких виховних заходів  сприяє подальшому зміцненню патріотичного духу у школярів, посиленню уваги і турботи про учасників добровольчих формувань.

Нині добровольцем став увесь Український народ: ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних Сил України; ті, хто став до лав територіальної оборони; ті, хто всіляко допомагає захисникам і готовий стати до їхніх лав завтра. Наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги. Разом ми - сила! Все буде Україна!

14.03.2023

Засідання шкільного парламенту

Лідери учнівського самоврядування Бахмутського НВК №11 разом із педагогом-організатором Марією Кузьміновою  провели чергове  засідання шкільного Парламенту. Під час онлайн зустрічі було підведено підсумки Місячника трудового виховання та профорієнтації, проаналізовано участь класних колективів у загальношкільних, міських, обласних заходах, ознайомлено із планом заходів та тематичних зустрічей в рамках Місячника родинного виховання. Плани та цілі поставлені, отже працюємо далі!

Березень 2023

Година спілкування «Свічу я тихо запалю і за героїв помолюсь…»  з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 77-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

З нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 77-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні лідери шкільного самоврядування провели годину спілкування «Свічу я тихо запалю і за героїв помолюсь…»

Ми пам'ятаємо, яким страшним лихом для українців була Друга світова війна. Пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями Об'єднані Нації. Ця пам'ять зробила нас сильнішими.

Ми дякуємо всім борцям проти нацизму, пам'ятаємо про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у ці роки.

Не забуваємо: той, хто захищає свою землю, завжди перемагає.

Круглий стіл на тему «Чому я пишаюсь своїм народом?»

В рамках початку місячника військово-патріотичного виховання лідери учнівського самоврядування провели круглий стіл на тему «Чому я пишаюсь своїм народом?». Під час заходу учні висловили почуття гордості за славних синів і дочок держави, патрiотичнi почуття приналежностi до українського народу, любов до рідного краю.

Зустрічаємо свято Соборності України

22 січня Україна відзначає День Соборності. Ідея соборності завжди була актуальною для українців. Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність. Цілісна Україна – це повернення окупованих Криму і окремих районів Донеччини та Луганщини. 

Саме тому, напередодні свята, учні двох шкіл – Заходу і Сходу – об’єдналися, щоб привітати всіх з Днем Соборності! 

Приміть щирі слова та побажання від учнів Ліщанецької гімназії Бучацької міської ради (Тернопільська область) та учнів Бахмутського навчально-виховного комплексу №11  (Донецька область). 

Зустріньмо свято Соборності з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави!

19.01.2022

Вертеп 2021

«Проєктуємо своє завтра»

Лідери шкільного самоврядування Бахмутського НВК №11 та Президент шкільного самоврядування учень 9-Б класу Ігор Петриченко прийняли участь у правовій грі для лідерів учнівського самоврядування «Проєктуємо своє завтра» у Бахмутському МЦДЮ. 

Гра проводилася з метою підвищення правової культури учнів, набуття ними необхідного рівня правових знань, сприяння самореалізації лідерів та їх творчому розвитку та проведення виборів до міської організації лідерів учнівського самоврядування.

Ігор Петриченко який є кандидатом у Президенти міської організації лідерів учнівського самоврядування, гідно промовив  передвиборчу промову та разом з розробив проєкт на соціальну тематику: Протидія булінгу. 

Вітаємо новообраного Президента міської організації лідерів учнівського самоврядування. Бажаємо творчого натхнення та сумлінної праці.

13.12.2021

Учні Бахмутського НВК №11 - учасники проєкту з розвитку шкільного самоврядування «Школа змін» 

Лідери учнівського самоврядування Бахмутського НВК № 11 стали учасниками проєкту з розвитку шкільного самоврядування «Школа змін».

Із понад 146 заявок були  обрані 23 заклади загальної середньої освіти для участі у цьому проєкті.

Під час співбесіди тренери проєкту презентували план роботи, провели роботу у групах для лідерів та координаторів учнівського самоврядування.    

До участі в онлайн співбесіді були запрошені 2 особи від закладу освіти: 1 координатор та 1 учень – лідер/активіст учнівського самоврядування. Бахмутський НВК був представлений ученицею 9-Б класу Таїсією Ушаковою, міністром культури учнівського самоврядування, та   педагогом-організатором Іриною Махник.

Учасники заходу поділились досвідом діяльності шкільного самоврядування з іншими школами-учасниками, знаходили спільне та різне у шкільних системах самоврядування, ознайомилися з наявними у закладі документами щодо учнівського самоврядування та моделлю учнівського.

У результаті першого туру проєкту «Школа змін» 10 закладів освіти були запрошені для участі у фінальному турі. До 10-ки закладів увійшов і Бахмутський НВК № 11. Учнів НВК очікує серія тренінгів із тренерками проєкту Галиною Ломакіною, Іриною Целухіною та можливість реалізувати учнівський проєкт на суму до 50 тисяч гривень.

Сподіваємося, що за результатами проєкту самоврядування у нашому закладі стане більш ефективним, демократичним та інклюзивним.

14.03.2021

Участь у воркшопі для учнів загальноосвітніх закладів освіти «Менеджмент як сладова освітнього процесу» 

Учениці 11-А класу Бахмутського НВК №11 Альона Єрошенко, Аліна Бідова стали учасницями воркшопу для учнів загальноосвітніх закладів освіти «Менеджмент як сладова освітнього процесу». Захід було організовано в Молодіжному центрі "Перспектива" за підтримки Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради.

Під час спілкування  учасники воркшопу ознайомились із принципами та функціями менеджменту в освітньому середовищі та з методами прийняття рішень у повсякденному житті школярів.

Наприкінці заходу старшокласники за допомогою практичних вправ мали можливість визначити для себе найефективніші методи використання технологій менеджменту.

25.02.2021

Українська академія лідерства. Як знайти своє призначення, усвідомлено обрати майбутню професію та розкрити лідерські якості 

Учні Бахмутського НВК №11, представники шкільного Парламенту учнівського самоврядування, Іван Проць, Ігор Петриченко, Валерія Барановська, Поліна Величко стали учасниками зустрічі зі  студентами Української академії лідерства.

Під час проведення заходу старшокласники  дізналися, що в основі навчання в Українській академії лідерства - три елементи розвитку: фізичний, емоційний та інтелектуальний. Під час навчання та роботи студенти здобувають навички самопізнання, аналізу суспільних викликів, командної праці, комунікації, щоб краще зрозуміти себе, країну і світ, у якому ми живемо.

Учням цікаво було дізнатися, що студенти вивчають понад 30 дисциплін, серед яких управління проєктами, критичне мислення, історія, фінансовий та комунікаційний менеджмент, англійська мова. А також сучасні дисципліни: від блогінгу до підприємництва. Під час навчання студенти академії отримують нагоду спілкуватися із людьми, що міняють Україну та світ.

Викладачі та гості академії - українські та іноземні фахівці, такі як Ярослав Гри­цак, Андрій Зелінський, Павло Шеремета, Ярослава Джонсон.

Під час тренінгу для активної молоді міста волонтери розповіли багато цікавої та корисної інформації. Захід відбувся за підтримки Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради.