5-6 класи

Базова середня освіта НУШ

Особливу увагу в освітньому процесі приділено вивченню державної мови.

На цьому рівні закладається база свідомого самовизначення учня як особистості, члена сім’ї, нації і суспільства, здатність терпимо і з розумінням ставитися до різноманіття світу і людей.

Перший цикл (5-6 класи) пробуджує і підтримує інтерес до сфер знань і діяльності, передбачених навчальною програмою.

Другий цикл базової середньої освіти (7-8 класи) сприяє формуванню учнів як відповідальних членів суспільства, здатних самостійно долати проблеми повсякденного життя, вибирати шлях подальшого навчання відповідно до своїх інтересів і здібностей.

Навчання здебільшого предметне. Частину часу відведено на предмети за вибором. Після завершення базової середньої освіти учень буде усвідомлювати, які ціннісні орієнтири лежать в основі його вчинків, спиратися на сильні риси свого характеру, відчувати відповідальність за результати своєї діяльності.

Результати навчання будуть оцінюватися через державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Державні стандарти базової середньої освіти (ПОСТАНОВА КМУ від 30 вересня 2020 р. № 898)

Мовно-літературна освітня галузь

Природнича освітня галузь

Математична освітня галузь

Громадянська та історична освітня галузь

Історія

(5 клас)

Вступ до історії України та громадянської освіти 5 кл. Гісем та ін

Вступ до історії України та громадянської освіти 5 кл. Бакка та ін.

Вступ до історії України та громадянської освіти 5 кл. Бурлака та ін.

Вступ до історії України та громадянської освіти 5 кл. Желіба та ін.

(5-6 клас)

Досліджуємо історію і суспільство 5-6 кл. Васильків та ін.

Досліджуємо історію і суспільство 5-6 кл. (інтегрований курс) Пометун та ін.

Досліджуємо історію і суспільство 5-6 кл. (інтегрований курс) Гісем та ін.

(5-6 клас)

Україна і світ, вступ до історії та громадянської освіти 5-6 кл. (інтегрований курс) Кафтан та ін.

Україна і світ, вступ до історії та громадянської освіти 5-6 кл. (інтегрований курс) Власова та ін.

Україна і світ. Вступ до історії України та громадянської освіти 5-6 кл. (інтегрований курс) Даниленко та ін.

Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5-6 кл. (інтегрований курс) Аркуша та ін.

(6 клас)

Історія України, Всесвітня історія 6 кл. Піскарьова та ін.

Історія України. Всесвітня історія 6 кл. для закладів загальної середньої освіти Гісем та ін.

(7-9 клас)

Історія України 7-9 кл. Бурлака та ін.

Історія України 7-9 кл. Пометун та ін.

Всесвітня історія 7-9 кл. Щупак та ін.

Всесвітня історія 7-9 кл. Пометун та ін.

(7-9 крас)

Історія: Україна і світ 7–9 класи (інтегрований курс) (варіант 1) Секиринський та ін.

Історія: Україна і світ 7–9 класи (інтегрований курс) (варіант 2) Власова та ін.

Соціальна і здоров'язбережувальна освітня галузь

Інформатична освітня галузь

Мистецька освітня галузь

Наскрізні змістові лінії. Навчальні програми 5-9 класи.