Дистанційне навчання

Вітаємо!

Ми продовжуємо активно працювати на освітній платформі для розміщення навчальних завдань та зворотнього зв’язку Microsoft Office 365, Microsoft Teams

Облік занять, оцінювання знань учнів, теми навчальних занять та домашнє завдання будуть розміщуватися на предметних сторінках електронних журналів порталу NZ.ua.

Телеуроки можна переглядати на е-платформі «Всеукраїнська школа онлайн»

Додаткову інформацію та роз’яснення можна отримати від класного керівника або на сайті Бахмутського НВК№11.

Авторизований вхід на портал Нові Знання

Порадник.docx

ЧОМУ САМЕ TEAMS?

✔️ Усі необхідні функції поєднані в одній програмі для ефективного навчання вдома – як для вчителів, так і для учнів. Жодних перемикань між різними додатками та плутанини. Все під рукою: відео уроки, віртуальні класні кімнати, чати між учнями та викладачами, електронна бібліотека, цифровий розклад, завдання, тестування та можливість оцінювати їх виконання.

✔️ Це безкоштовно, адже навчальним закладам Microsoft надає можливість безкоштовно користуватися Teams та Office 365.

✔️ Це доступно та зручно, оскільки Teams є хмарним сервісом, яким користуватися можна з будь-якого пристрою: з ноутбуку, планшету і навить смартфону.

✔️ Це безпечно та надійно – всі дані зберігаються у хмарному середовищі Microsoft.

Teams для навчання – це зручно!

Учням та вчителям не доведеться опановувати та використовувати безліч програм, постійно переключатися між ними, щоб провести урок, виконати домашнє завдання або прочитати підручник.

Все що, необхідно, – доступ в Інтернет та встановлений додаток Microsoft Teams на будь-якому пристрої: ноутбуці, планшеті, смартфоні.

Як організований навчальний процес в Teams?

Навчання в Teams зосереджене у віртуальних класних кімнатах.

Кожна кімната створюється для учнів лише одного класу або групи для вивчення кожного предмету окремо.

Тобто, учні отримують доступ до такої кількості кімнат, скільки предметів у них в розкладі.

Вчитель – до усіх класних кімнат класів, в яких викладає предмет.

Що можна робити у віртуальній класній комнаті в Teams?

У кожній класній кімнаті учитель може проводити необмежену кількість відео уроків.

Кожен урок можна записати на відео і зберегти запис в класній кімнаті. Учні в будь-який момент зможуть переглянути їх знову.

У календарі класної кімнати вчитель створює уроки для класу. Учні отримують запрошення в своїх персональних календарях. Уроки можна робити повторюваними і таким чином формувати розклад занять.

Для закріплення і перевірки знань учитель може задавати домашні завдання і контрольні роботи – як всьому класу, так і кожному учню індивідуально. Завдання зберігаються в електронних картках в кожній класній кімнаті.

До кожного уроку вчитель може додати електронні підручники і додаткову літературу.

Всі матеріали будуть зберігатися в електронній бібліотеці кожної класної кімнати.

До завдання кожен учень може додати виконану роботу, а вчитель – оцінити виконання.

З виставлених оцінок формується журнал успішності і зберігається в класній кімнаті.

Нормативно-правове забезпечення завершення 2023-2024 навчального року

1. Закон України «Про освіту»

2. Закон України «Про повну загальну середню освіту»

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України  щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року»

14) здобувачі освіти, які завершують кожен рівень повної загальної середньої освіти у 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 навчальних роках, звільняються від проходження державної підсумкової атестації"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3438-20#Text

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2023 р. № 782 «Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні»

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pochatok-navchalnoho-roku-pid-chas-voiennoho-stanu-v-ukraini-i280723-782

5. Порядок переведення учнів закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015  № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 № 621), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369.   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-15#n15

6. Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016  № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 184/28314

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0184-16#Text

7. Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015  № 306, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0354-15#Text

8. Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000  N 579 (у редакції наказу МОН від 17.03.2008 N 187 ( z0280-08 ), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за                                      N  923/5144

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0923-00#Text

9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.02.2004 за № 201/8800 «Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0201-04#Text

10. Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, вихованців та учнів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 684 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 985

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-%D0%BF#Text