Екстернат

У 2023-2024 навчальному році екстернатної форми навчання не запроваджено.

У 2022-2023 навчальному році екстернатної форми навчання не запроваджено.

Згідно з Положенням про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02 серпня 2019 р. за N 852/33823, у Бахмутському НВК № 11 у 2020-2021 н.р. організовано екстернатну форму здобуття освіти (екстернат).

Така форма здобуття освіти організовується для осіб (незалежно від віку), які:

• із поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання;

• не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;

• є громадянами України, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном;

• є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;

• прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);

• самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів;

• бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів;

• засуджені до довічного позбавлення волі.

Для зарахування (переведення) на екстернатну форму здобуття освіти (екстернат), до заяви додається документ, що підтверджує відповідні обставини. Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію документа, що підтверджує законність їх перебування в Україні.

Правила для учнів, які планують отримати  загальну освіту в формі екстернату, із організації та проведення навчального процесу у 2020-2021

1. Прийом

1.1. Зарахування учнів до Бахмутського НВК №11 на екстернатну форму навчання  відбувається за наявності наступного пакета документів:

1) заява батьків (законних представників) про прийняття;

2) копія свідоцтва про базову загальну освіту;

3) копія паспорта (свідоцтва про народження);

4) копія ІНН;

4) копія паспорта батьків;

6) оригінал  табеля навчальних досягнень за підсумками 2019-2020 н.р.

1.2. В У заяві про зарахування зазначаються такі відомості:

1.3. За умови наявності необхідних документів організовується навчання за індивідуальною формою, складається Індивідуальний навчальний план,  відповідно до якого ведеться навчання школяра з використанням дистанційних освітніх технологій.

2. Організація навчального процесу

2.1. Для організації навчального процесу батькам необхідно забезпечити учня наступним обладнанням і програмним забезпеченням:

- підключення до мережі Інтернет

- комп'ютер;

- діюча електронна адреса.

2.2.Після  видання наказу учні отримують навчальні матеріали (завдання) з усіх дисциплін.

2.3. Навчання проводиться відповідно до індивідуального навчального плану, який складається на основі Типових навчальних планів, затверджених МОН України, та вимог щодо кількості контрольних/тематичних робіт із навчальних дисциплін.

2.4. Учням за підтримки педагога-консультатнта та психолога складається індивідуальний графік освоєння навчального матеріалу, який містить інформацію про послідовність і темпі засвоєння навчального матеріалу, про періоди здачі атестаційних заходів з предметів плану.

3. Проведення навчального процесу

3.1. Терміни   закінчення навчального року визначаються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  .

3.2. Освітній процес учня будується на основі його індивідуального плану, графіків консультацій, підсумкового оцінювання.

3.3. Для освоєння програми з предмету учню потрібно самостійно засвоїти обов'язковий для вивчення навчальний  матеріал із кожної теми. Як підсумок написати тематичну контрольну роботу.

3.4. Побіжний перегляд плану дозволить оцінити обсяг матеріалу і приблизно розподілити час на вивчення кожної теми.

3.5. За допомогою тематичних контрольних робіт здійснюється перевірка ступеня засвоєння знань з кожної теми. Все контрольні роботи  є обов'язковими для виконання. Вони перевіряються відповідно до критеріїв оцінювання, затверджених МОН України.

3.6. У разі виникнення труднощів у розумінні навчального матеріалу учень консультується з викладачем.

3.7. У разі питань, пов'язаних з організацією освітньої діяльності, учням та їх батькам слід взаємодіяти із заступником директора або закріпленим за предметом педагогом-консультантом, які за допомогою особистих повідомлень і консультацій сповіщають учнів про зміни режиму роботи, інформує про майбутні заходи, повідомляє про специфіку підсумкової атестації, ЗНО  і т.д.

3.8. В Бахмтсьькому НВК № 11 працює психолог, який у разі потреби готовий надати психологічну допомогу учням і їх батькам.

4. Атестаційні заходи

4.1. Атестаційні заходи учнів підрозділяються на атестацію по завершенні освоєння освітніх програм усіх предметів навчального плану за  11 клас  і державну  підсумкову  атестацію.

4.2. Атестація за підсумком завершення засвоєння навчальних програм усіх предметів навчального плану проводиться до 20.05.2021 року.

4.3. Проведення атестаційних процедур.

 4.3.1. Виконання підсумкових контрольних робіт з усіх предметів інваріантної складової навчального плану є обов'язковим.

 4.3.2. Атестаційна процедура може проводитися як в очній, так і дистанційною формою (за умови відсутності можливості приїхати до міста).

4.4.  До підсумкової  атестації з предмету допускаються учні, які освоїли навчальний курс, виконали 100% тематичних контрольних робіт.

4.5. У ході атестації проводиться консультування учнів із предметів відповідно до розкладу, складеного і затвердженого директором НВК.

4.6.  Державна підсумкова атестація є обов'язковою і проводиться відповідно до «Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

4.7. Державна  підсумкова  атестація проводиться у письмовій формі з 3-х предметів для випускників ІІ ступеня та шляхом участі у ЗНО-2021 для випускників ІІІ ступеня. Присутність на ДПА, ЗНО є обов’язковою.

4.8. До ДПА допускаються учні, які засвоїли освітні програми  за курс основної школи та склали підсумкову атестацію з усіх предметів навчального плану.

4.9. Учню  необхідно написати заяву, в якій вказується перелік предметів за вибором, що виносяться на державну  підсумкову  атестацію.

4.10. У Ході ДПА проводиться консультування учнів з предметів відповідно до розкладу, затвердженим директором НВК.

5. Завершення навчання

5.1. Учням, випадку успішної здачі підсумкової атестації, видається документ державного зразка – атестат  про повну загальну середню   освіту з додатком;

2) Свідоцтво про результати ЄДІ.

5.2. Учень або його представник (батько або довірений) повинні розписатися про отримання даного документу в книзі видачі атестатів.

Буде в нагоді